HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig

Frisörerna Olle & Marie AB, 556843-0895, (”vi”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att du bokar in tid hos oss för att utnyttja vår Tjänst (Tjänsten/er).

Lagring av personuppgifter vid tidsbokning

För att kunna erbjuda dig som kund möjligheten att boka en tid hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi begär in vid tidsbokning

Namn
E-post
Telefonnummer
Typ av tjänst du har beställt

Laglig grund

Fullgörande av beställd tjänst. Insamlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt den överenskommelse vi träffar.

Lagringsperiod

Vår utgångspunkt är att vi ska behandla så få personuppgifter som möjligt, under så kort tid som möjligt och att du kan förutse varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Uppgifterna sparas fram till fullgörande av tjänst. Vi gallrar uppgifter från bokningsverktyget kontinuerligt.

BOKA TID